تامین تجهیزات پزشکی، مشاوره درمان پزشکی و دندانپزشکی برای نیازمندان

  •  پرداخت هزینه های جراحی
  •  پرداخت هزینه های ترخیص از بیمارستان
  •  پرداخت هزینه های دارویی
  •  معرفی به پزشکان همکار با موسسه
  •  تامین هزینه های پروتز پا و دست
  •  معرفی به فیزیوتراپی
  •  تامین تجهیزات پزشکی اعم از دستگاه اکسیژن ساز، کپسول اکسیژن، مانومتر، ویلچر معمولی و اتوماتیک، توالت فرنگی، ایزی لایف، عینک، کفش طبی، شیر خشک وغذای کمکی برای نوزادان محروم از شیر مادر، غذای مخصوص کودک با بیماری پی کی یو _معرفی به کمپ ترک اعتیاد پدران و پیگیری شرایط و کمک به ساماندهی ایشان