مشاوره روانی جهت توانمندسازی در کسب درآمد و تامین هزینه های زندگی

  • معرفی به روانشناس
  • برگزاری جلسات عمومی و خصوصی مشاوره
  • پیگیری وضعیت روحی و روانی کودکان جهت اطمینان از رفع مشکلات آنها
  • تعامل با کارفرمایان و معرفی والدین به کار
  • پرداخت هزینه کلاسهای مهارت آموزی مادران
  • معرفی مادران به موسسات خیریه توانمند سازی جهت کسب مهارت
  • اعطای تجهیزات شغلی از قبیل چرخ خیاطی و هزینه تجهیز کارگاه
  • اعطای وامهای قرض الحسنه به مددجویان برای شروع کسب و کار