مشاوره، آموزش و تامین هزینه های مورد نیاز برای تحصیل نیازمندان

  • اهدای بسته های لوازم تحریر، کیف، کفش و یونیفرم مدرسه
  • پرداخت هزینه کتب درسی دانش آموزان
  • پرداخت هزینه سرویس کودکان
  • خرید وسایل آموزشی مانند لپ تاپ
  • برگزاری کلاس های فوق العاده تابستانی همراه با تغذیه
  • تهیه کتب کنکور و درسی و کمک درسی
  • جلسات منظم برنامه ریزی تحصیلی
  •  ایجاد تعامل با موسسات آموزشی و ثبت نام دانش آموزان در این موسسات
  • انجام تست هوش و تست استعداد یابی
  • معرفی کودکان با مشکلات یادگیری به متخصصین مربوطه و تامین هزینه های آموزشی خاص ایشان