موسسه خیریه حامیان کودکان نیازمند فعالیت خود را از سال ۹۴ در قالب گروهی تلگرامی و مردمی با مدیریت خانم دکتر سیدی با هدف حمایت ازمراکز نگهداری کودکان بد سرپرست و بی سرپرست آغاز نمود. گروه تشکیل شده بسیار سریع وسعت یافت و به دلیل مشاهده وضعیت سخت معیشتی قشر نیازمند در بطن جامعه، جامعه هدف مورد نظر، از موسسات نگهداری کودکان به خانواده های نیازمند در بطن جامعه با شروط اصلی زیر تغییر یافت.

  • دارا بودن کودک در خانواده
  • نبودن نیروی کار در خانواده بدلالیل متعدد و بالاخص مادران سرپرست خانوار

پس از مدتی کوتاه، با سازماندهی اصولی و با شرکت داوطلبانه خیرین و افراد علاقمند به این امور فعالیت های گروه گسترش یافت و در نهایت پس از چهارسال فعالیت رسمی گروه با نام موسسه خیریه مردم نهاد”حامیان کودک صفامهرتبریز” درشهریور سال ۹۸در سامانه بهزیستی کشور به ثبت رسید.

از ابتدای فعالیت موسسه، با توجه به وضعیت اجتماعی و شرایط افراد نیازمند جامعه و بالاخص کودکان تصمیم بر آن شد تا آسیب پذیرترین قشر جامعه ی هدف یعنی کودکان بد سرپرست، تک سرپرست و بی سرپرست تحت حمایت موسسه قرار گیرند و در این راستا تلاش دراصلاح فرهنگ خانواده های نیازمند و توانمندسازی آنها موجب تغییرو بهبود مسیر زندگی کودکان شود.

اهداف
اهداف موسسه حامیان کودک صفامهر یاری رساندن به خانواده های آسیب پذیر جهت بازگرداندن و بالا بردن عزت نفس آیشان، جایگزین کردن فرهنگ عزت محوری به جای ترحم محوری و مبارزه با فقر فرهنگی و اجتماعی است. به همین جهت واحد هایی مانند: آموزش مددجویان، مشاوره ی تحصیلی و روانشناسی، کلاسهای آموزشی درسی و خدماتی مانند: دندانپزشکی، پزشکی و مددکاری در این موسسه فعال می باشد.

عملکرد
با گذشت پنج سال از شروع فعالیت موسسه، تا کنون تعداد 350خانواده شناسایی و معرفی شده است که پس از انجام تحقیقات 300 خانواده که شامل 700 کودک است به عنوان مددجو( مستمر- تحصیلی- درمانی- موردی) پذیرفته شده است. به مرور زمان و با حل مشکلات خانواده ها تعدادی از گرونده ها مختومه شده است.در حال حاضر 110 خانواده تحت پوشش این موسسه می باشد.

اعضای خیریه
تمامی اعضا و واحدهای همکار به مدیریت موسسه خیریه، خانم دکتر مریم سیدی و مدیرعامل، خانم مهندس زرین طه به صورت داوطلبانه فعالیت می کنند.  

سخن آخر
تا کنون با حمایت مردم فهیم و خیرین محترم که به مسئولیت اجتماعی خود آگاه میباشند توانسته ایم بخش کوچکی از جامعه بزرگ مددکاران را تشکیل دهیم و مرهمی باشیم، هر چند ناچیز، بر زخم مردم نیازمند؛ تمام تلاش ما این است تا زمان کامل ریشه کنی فقر مادی و فرهنگی، رسالت خود را با حمایتهای روزافزون خیران عزیز ادامه دهیم.

شماره حساب 8742328374
شماره کارت 6104-3374-6661-1371
شماره شبا 450120000000008742328374
نزد شعبه بانک ملت به نام موسسه حامیان کودک صفامهر تبریز