اهدای لباس کودکان – نذر محرم

با کمک شما خیران عزیز توانستیم برای ۱۳۸ کودک تحت پوشش کفش_شلوار_بلوز و تعدادی جوراب تهیه کنیم که در طی سه روز با هماهنگی قبلی و با در نظر گرفتن تمامی پروتکولهای بهداشتی تک تک کودکان در دفتر موسسه حاضر شدند و لباسهایشان اهدا شد.

Continue Reading