حمایت کالایی

تامین دوچرخه برای کودک نیازمند

نازلی ۸ ساله که پدرش فوت کرده‌و مادرش هم ترکش کرده ‌و با مادر‌بزرگ زندگی‌میکنه آرزوی داشتن یک دوچرخه داشت تا بتونه مثل بقیه بچه های همسایه دوچرخه سواری کنه. با کمک خیرین توانستیم یک دوچرخه دست دوم ولی تمیز براش بخریم و اهدا کنیم. خانم دکتر سیدی خودشون تحویل دوچرخه رو به عهده گرفتن و شاهد شادی و خنده از ته دل این کوچولوی عزیز بودن.
دلتان شاد و زندگیتون پر‌برکت.