حمایت دارویی

تهیه دستگاه اکسیژن ساز

یک خانواده دارای دو فرزند معلول که متاسفانه یکی از فرزندان مبتلا به بیماری کرونا شده و در خانه بستری هست و بدلیل آسیب ریه بدون دستگاه اکسیژن نمیتونه تنفس کنه. فعلا با یک عدد کپسول اکسیژن که بهشون داده شده سر میکنه. نیاز