آموزش آنلاین

 نیاز به حمایت تحصیلی در راستای آموزش آنلاین

برای سال تحصیلی جدید و با توجه به امکان بالای آموزش آنلاین دروس ۱۰ تن از دانش آموزان عزیز امکان خرید تبلت و گوشی ندارند.
دوستان و خیران عزیز با اهدا گوشی یا تبلت دست دوم ولی قابل استفاده جهت آموزش آنلاین دانش آموزانمان را حمایت تحصیلی بکنیم.